THÔNG TIN CÀ PHÊ


THÔNG TIN CÔNG TY

Nguyên Long Coffee khai trương Trung tâm điều hành Trạm Coffee ( Trực thuộc Tổng công ty )

Ngày 10/10/2016 Mở ra bước ngoặc mới trong sự phát triển của Nguyên Long Coffee trong chiến lược từ nay đến 2020 

Nguyên Long Coffee Mừng khai trương Chuỗi Cà phê bền Vững ’ Trạm Cà Phê - The Coffee Station’ tại TP.HCM

Giống như tên gọi Trạm Coffee nơi chia sẽ, cảm nhận hương vị cà phê thuần khiết tại Hệ thống Trạm Coffee - The Coffee Station một sản phẩm của Nguyên Long Coffee


Đối tác
Tin nóng
Đăng ký nhận tinOK